Lærere

Kjære førsteklasselærere! 

Vi ønsker å invitere dere til å delta i en spørreundersøkelse om gjeldende klasseromspraksiser på 1. trinn.  

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) og By- og regionforskningsinstituttet NIBR, begge ved OsloMet, gjennomfører prosjektet «Klasserommets praksisformer 20 år etter – en evaluering av seksårsreformen (Reform 97) og de yngste barnas skolehverdag» på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Som del av prosjektet gjennomfører vi en nasjonal spørreundersøkelse til lærere på 1. trinn.   

Et av hovedmålene med studien er å kunne gi et kunnskapsgrunnlag om hva som kjennetegner skolehverdagen og klasseromspraksiser for de yngste elevene 20 år etter Reform 97 (Seksårsreformen).  

Spørreundersøkelsen dreier seg i hovedsak om hvilke klasseromspraksiser som tas i bruk det første året i skolen. Undersøkelsen bygger på en tidligere studie av klasseromspraksiser under evaluering av Reform 97.

Det vil anslagsvis ta ca. 25 minutter å fylle ut skjemaet.  

Mer informasjon og spørreskjema finner dere i denne lenken: https://nettskjema.no/a/186013