Foreldre

Side for foreldre (tekst med e-post, mulighet for å reservere seg, trekke seg etc.). Infoside til foresatte. Infoskriv om hvordan personvern ble ivaretatt, hva som skjer med materialet når prosjektet er over osv.