Deltakere

Høsten 2021 gjennomføres spørreundersøkelser til kommunale skoleeiere, til kommunale grunnskoler med 1. trinn og til friskoler med 1. trinn.

Kommunale skoleeiere

Høsten 2021 gjennomføres en spørreundersøkelse til alle norske kommuner, ved ansvarlig leder for skolene i kommunen. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan kommunene legger til rette for arbeidet med de yngste elevene i skolen. Vi spør om kommunens styring og planlegging, om skolestart og overgang fra barnehage til skole, og om Fagfornyelsens betydning for arbeidet med de yngste elevene. Det er viktig for Klassprax-prosjektet og for videre utvikling av tilretteleggingen for elevene at vi får best mulig oversikt over kommunenes arbeid og utfordringer. Vi håper du vil ta deg tid til å svare på våre spørsmål!

Kommunale skoler

Høsten 2021 gjennomføres en spørreundersøkelse til alle kommunale grunnskoler, ved rektor/skoleleder. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan skolene arbeider med de yngste elevene. Vi spør om hvordan skolen organiserer arbeidet, om hva som vektlegges i overgangen mellom barnehage og skole, og om hvilken betydning Fagfornyelsen har for arbeidet med de yngste elevene. En tilsvarende undersøkelse er sendt alle friskoler med 1. trinn. Det er viktig for Klassprax-prosjektet og for videre utvikling av tilretteleggingen for elevene at vi får best mulig oversikt over skolenes arbeid og utfordringer. Vi håper du vil ta deg tid til å svare på våre spørsmål!

Friskoler

Høsten 2021 gjennomføres en spørreundersøkelse til norske friskoler, ved rektor/skoleleder. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan skolene arbeider med de yngste elevene. Vi spør om hvordan skolen organiserer arbeidet, om hva som vektlegges i overgangen mellom barnehage og skole, og om hvilken betydning Fagfornyelsen har for arbeidet med de yngste elevene. En tilsvarende undersøkelse er sendt til alle kommunale grunnskoler. Det er viktig for Klassprax-prosjektet og for videre utvikling av tilretteleggingen for elevene at vi får best mulig oversikt over skolenes arbeid og utfordringer. Vi håper du vil ta deg tid til å svare på våre spørsmål!