Publiseringer

Bibliotek over prosjektets forskningsrapporter

Koronapandemiens kosekvenser for overgang mellom barnehage og skole

Lenke

Koronapandemiens konsekvenser for barnehagesektoren – en oppfølgingsstudie

Lenke

Overgangspraksiser, læring og undervisningspraksiser – barnehage og førstseklasse En arbeidsrapport av litteraturgjennomgang

Lenke

Bibliotek over andre publiseringer