Publiseringer

Bibliotek over prosjektets forskningsrapporter

«Et blikk inn i førsteklasserommet» – Lek, læring og vennskap

Lenke

«Hit eit steg og dit eit steg» – sakte, men sikkert framover En systematisk kartlegging av premisser for og trekk ved førsteklasse

Lenke

Koronapandemiens kosekvenser for overgang mellom barnehage og skole

Lenke

Koronapandemiens konsekvenser for barnehagesektoren – en oppfølgingsstudie

Lenke

Overgangspraksiser, læring og undervisningspraksiser – barnehage og førstseklasse En arbeidsrapport av litteraturgjennomgang

Lenke

Bibliotek over andre publiseringer