Elisabeth Bjørnestad – prosjektleder

Elisabeth Bjørnestad er professor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet.

Hun har erfaring både fra barnehageforskning og klasseromsstudier primært rettet mot begynneropplæringen, ulike arbeidsformer og lekens rolle i klasserommet.

Elisabeth har også ledet GoBaN studien (Longitudinell studie fra 2012-2019) som har vurdert kvalitet i norske barnehager, samt at hun leder forskningsgruppen Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole (SAMBA) på OsloMet.

Les mer om Elisabeth på hennes profil på OsloMet.no

Trine Myrvold – medprosjektleder (hovedansvarlig delprosjekt 2)

Trine Myrvold er statsviter og seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.

Hun har erfaring fra en lang rekke prosjekter om flernivåstyring av kommunale tjenester, med temaer innenfor psykisk helse, barnevern, barnehage og skole. Trine har ledet flere store evalueringer av statlige programmer med kommunene som nedslagsfelt, blant annet Evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse, Evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet og Evaluering av opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Hun har vært forskningssjef for Avdeling for velferd, demokrati og offentlig forvaltning (DEMOS) ved NIBR i to åremålsperioder.

Les mer om Trine på hennes profil på OsloMet.no

Cecilie Pedersen Dalland

Cecilie er førsteamanuensis innen pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet.

Hun har erfaring fra klasseromsforskning, gjenbruk av kvalitative data og kvalitativ forskningsmetode, samt kjønn, oppgaveskriving, kreativitet, selvregulert læring, muntlige ferdigheter, teknologi i klasserommet – AV1 og samarbeid skole-hjem.

Cecilie leder også forskningsgruppen Klasseromsforskning på OsloMet.

Les mer om Cecilie på hennes profil på OsloMet.no

Silje Hølland

Silje er førsteamanuensis innen pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet.

Hun har erfaring fra barnehageforskning og klasseromsstudier, kvalitativ forskningsmetode, videoobservasjon og innholdsanalyse, samt samtale og interaksjon i barnehage og skole.

Silje leder også forskningsgruppen Klasseromsforskning på OsloMet.

Les mer om Silje på hennes profil på OsloMet.no

Trude Sundtjønn

Trude er universitetslektor/stipendiat i matematikkdidaktikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet.

Hun har erfaring fra klasseromsstudier, videostudier og kvalitative metoder, samt begynneropplæring matematikk, normer i matematikkfaget og matematikk på yrkesfag.

Trude er også medlem av forskningsgruppen FoU på barnetrinnet med vekt på begynneropplæring på OsloMet.

Les mer om Trude på hennes profil på OsloMet.no

Foto: Damares Stenbakk

Emilia Andersson-Bakken

Emilia er førsteamanuensis innen pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet.

Hun har erfaring fra klasseromsforskning, kvalitativ metode, videobservasjon og innholdsanalyse, samt samtaler i klasserommet, læreres bruk av spørsmål og opptak og lærebøker.

Emilia er også medlem av forskningsgruppen FoU på barnetrinnet med vekt på begynneropplæring på OsloMet.

Les mer om Emilia på hennes profil på OsloMet.no

Ingvill Krogstad Svanes

Ingvill er førsteamanuensis innen norskdidaktikk ved Institutt for Grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet.

Hun har erfaring fra klasseromsforskning, videostudier og kvalitative metoder, samt lese- og skriveopplæring, begynneropplæring og samtaler i klasserommet.

Ingvill er også leder av forskningsgruppen FoU på barnetrinnet med vekt på begynneropplæring på OsloMet.

Les mer om Ingvill på hennes profil på OsloMet.no

Tuva Bjørkvold

Tuva er førsteamanuensis innen norskdidaktikk ved Institutt for Grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet.

Hun har erfaring fra klasseromsforskning, videostudier og kvalitative metoder, samt lese- og skriveopplæring, utforskende arbeidsmetoder og begynneropplæring.

Tuva er sammen med Ingvill leder av forskningsgruppen FoU på barnetrinnet med vekt på begynneropplæring på OsloMet.

Les mer om Tuva på hennes profil på OsloMet.no

Annbjørg Håøy

Annbjørg er utdannet Cand paed fra Universitetet i Oslo og arbeider som universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet.

Hun har erfaring fra klasseromsforskning, kvalitative metoder samt utforskende og lekende arbeidsmåter i begynneropplæringen.

Annbjørg er også medlem av forskningsgruppen FoU på barnetrinnet med vekt på begynneropplæring på OsloMet.

Les mer om Annbjørg på hennes profil på OsloMet.no

Ressursteam

Kirsti Klette

Kirsti Klette er professor ved UiO, og er kvalitetssikrer i prosjektet. Kirsti har ledet evalueringsprosjektet «Klasserommets praksisformer etter Reform 97», og er leder for Nordic Center of Excellence –QUINT, UiO.

Les mer om Kirsti på hennes profil på UiO.no

Bente Eriksen Hagtvedt

Bente Eriksen Hagtvedt er professor ved UiO, og er kvalitetssikrer i prosjektet. Bente var tidligere leder for Child Language and Learning.

Les mer om Bente på hennes profil på UiO.no